Mac Pro


 สำหรับ Mac Pro 2013 สิ่งที่สามารถจัดการได้ในขณะนี้  คงเป็นเรื่องของซอฟแวร์  เปลี่ยนแฟรชเพิ่มความจุ  ส่วนรายการอื่นๆ รบกวนติดต่อสอบถามโดยตรงกับทางช่างเพื่อความถูกต้องและแม่นยำของอาการเสียและราคาค่าบริการ