• SupportBanner

AirPrint เป็นเทคโนโลยีของ Apple ที่ช่วยให้คุณสร้างงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงโดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งไดรเวอร์ใดๆ

 

AirPrint

AirPrint ทำให้การพิมพ์รูปภาพและเอกสารคุณภาพสูงจากเครื่อง Mac, iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณเป็นเรื่องง่าย โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม AirPrint ถูกสร้างอยู่ในเครื่องพิมพ์หลายรุ่นซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุด เช่น รุ่นที่อยู่ในบทความนี้ 

เมื่อต้องการใช้เครื่องพิมพ์ AirPrint กับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ ให้ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกับ อุปกรณ์ iOS หรือ Mac ของคุณหรือไม่ จากนั้น เลือกเครื่องพิมพ์ AirPrint จากแอพโปรดของคุณ และคุณก็พร้อมที่จะพิมพ์ได้แล้ว

ที่เครื่อง Mac คุณยังสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ AirPrint เข้ากับ พอร์ต USB หรือพอร์ตอีเธอร์เน็ต หากคุณไม่ต้องการพิมพ์แบบไร้สาย ตรวจสอบเอกสารที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณ เพื่อดูว่ามีหนึ่งในพอร์ตเหล่านี้รวมอยู่หรือไม่

คุณสมบัติ AirPrint ประกอบด้วยการตรวจพบที่ง่ายดาย การเลือกสื่อโดยอัตโนมัติ และตัวเลือกการตกแต่งภาพในระดับองค์กร ในสภาพแวดล้อมองค์กร สามารถกำหนดค่าบันทึก DNS ให้เปิดใช้งานเครื่องพิมพ์ AirPrint ของคุณเพื่อให้ปรากฏทั่วทั้งเครือข่ายอื่นๆ ได้ คุณยังสามารถใช้ โปรไฟล์การกำหนดค่า ใน iOS เพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์ AirPrint

หากคุณไม่สามารถพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ AirPrint ได้

ถ้าคุณพิมพ์ไม่ได้หรือเห็นข้อความว่า "ไม่พบเครื่องพิมพ์ AirPrint" โปรดตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้

  • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณใช้ iOS เวอร์ชั่นล่าสุดที่มีอยู่หรือไม่ และแอพที่คุณใช้พิมพ์อัพเดทหรือไม่ 
  • บน Mac ของคุณ ให้ใช้การอัพเดทซอฟต์แวร์ เพื่ออัพเดท OS X และแอพที่คุณซื้อจาก Mac App Store
  • ตรวจสอบกับผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ของคุณ เพื่อดูว่ามีการอัพเดทเฟิร์มแวร์ใดๆ หรือไม่ สำหรับรุ่นของเครื่องพิมพ์ของคุณ 
  • คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ AirPrint กับเครือข่ายของคุณ ผ่านอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย หรือเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณโดยตรง 
  • อุปกรณ์ AirPrint ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของสถานีฐาน AirPort หรือ AirPort Time Capsule ของ Apple ไม่ได้ใช้ AirPrint หากเครื่องพิมพ์ของคุณมี AirPrint รวมอยู่ด้วย ให้เชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่าย Wi-Fi หรือพอร์ต LAN อีเทอร์เน็ตของคุณบนสถานีฐานของคุณเพื่อพิมพ์แบบไร้สาย
  • หลังจากเปิดเครื่องพิมพ์แล้ว ให้รอสักครู่ก่อนทดลองพิมพ์ เครื่องพิมพ์บางรุ่นอาจใช้เวลาหนึ่งหรือสองนาทีหลังจากเปิดเครื่อง ก่อนที่จะเข้าร่วมเครือข่ายของคุณ