ใช้คำแนะนำเหล่านี้เพื่อถอนการติดตั้งหรือเอาซอฟต์แวร์อัดฉีดโฆษณา ที่บางครั้งเรียกว่า แอดแวร์ ออก

 

ซอฟต์แวร์อัดฉีดโฆษณาคือซอฟต์แวร์ที่รองรับการโฆษณาที่อาจมาจากไซต์การดาวน์โหลดของบริษัทอื่น ซอฟต์แวร์ที่คุณดาวน์โหลดจากไซต์ดังกล่าวอาจถูกกำหนดให้ติดตั้งทั้งซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการและซอฟต์แวร์อัดฉีดโฆษณา ถ้า Mac ของคุณเพิ่งติดตั้งซอฟต์แวร์อัดฉีดโฆษณา คุณอาจเห็นหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น โฆษณา และกราฟิกต่างๆ ในขณะท่องเว็บอยู่ แม้ว่าจะเลือก "กั้นหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น" ไว้ในการตั้งค่า Safari ก็ตาม ซอฟต์แวร์อัดฉีดโฆษณายังอาจเปลี่ยนโฮมเพจของคุณและเครื่องมือค้นหาที่คุณเลือกอีกด้วย

ตรวจสอบการตั้งค่าและส่วนขยาย Safari

ไปที่ Safari > การตั้งค่า แล้วทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. คลิกไอคอน ทั่วไป แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่อง โฮมเพจ มีเว็บไซต์ที่คุณต้องการ
 2. คลิกไอคอน ค้นหา แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเครื่องมือค้นหาแสดงเครื่องมือค้นหาที่คุณเลือก Safari บางเวอร์ชั่นจะใส่การตั้งค่านี้ไว้ในบานหน้าต่าง ทั่วไป แทน
 3. คลิกไอคอน ส่วนขยาย หากคุณไม่ต้องการส่วนขยายหรือไม่ทราบว่ามีหน้าที่ทำอะไร ให้เลือกส่วนขยายจากรายการ แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง นี่คือตัวอย่างส่วนขยายการอัดฉีดโฆษณา แต่ยังมีรายการอื่นๆ อีก:
  • Amazon Shopping Assistant by Spigot Inc.
  • Ebay Shopping Assistant by Spigot Inc.
  • Searchme by Spigot, Inc.
  • Slick Savings by Spigot Inc.
  • GoPhoto.It
  • Omnibar

เอาซอฟต์แวร์อัดฉีดโฆษณาบางตัวออก

ใช้วิธี "ไปที่โฟลเดอร์" เพื่อค้นหาและเอาแต่ละรายการที่ลงรายการไว้ในส่วนด้านล่างนี้ออกทีละหนึ่งรายการ:

 1. ลากเพื่อเลือกทั้งบรรทัดในรายการด้านล่างนี้ โดยเริ่มจาก /System/Library/Frameworks/v.frameworkตัวอย่างเช่น
 2. เลือก แก้ไข > คัดลอก
 3. เปิดหน้าต่าง Finder แล้วเลือก มุมมอง > เป็นคอลัมน์
 4. เลือก ไป > ไปที่โฟลเดอร์
 5. เลือก แก้ไข > วาง เพื่อวางบรรทัดที่คุณคัดลอกลงในช่องข้อความ
 6. กด Return
  • หากรายการอยู่บน Mac ของคุณ หน้าต่างจะเปิดขึ้นโดนเลือกรายการที่คุณค้นหาไว้ให้แล้ว ลากเฉพาะรายการนั้นไปที่ ถังขยะ หากคุณถูกขอให้ป้อนรหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบของคุณ
  • หากรายการไม่ได้อยู่บน Mac ของคุณ คุณจะเห็นข้อความว่าไม่พบโฟลเดอร์ ให้ดำเนินการต่อกับรายการถัดไปที่อยู่ในรายการ

เอา Downlite, VSearch, Conduit, Trovi, MyBrand และ Search Protect ออก

ใช้ ไปที่โฟลเดอร์ เพื่อค้นหาและเอาแต่ละรายการเหล่านี้ออก:

/System/Library/Frameworks/v.framework

/System/Library/Frameworks/VSearch.framework

/Library/PrivilegedHelperTools/Jack

/Library/InputManagers/CTLoader/

/Library/Application Support/Conduit/

~/Library/Internet Plug-Ins/ConduitNPAPIPlugin.plugin

~/Library/Internet Plug-Ins/TroviNPAPIPlugin.plugin

/Applications/SearchProtect.app

หลังจากคุณเอารายการด้านบนออกแล้ว ให้เริ่มการทำงาน Mac ของคุณใหม่ จากนั้นเลือก Finder > ล้างถังขยะ เพื่อเอารายการออกเป็นการถาวร

เอา Genieo หรือ InstallMac ออก

ก่อนอื่นให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อหยุดกระบวนการ Genieo หรือ InstallMac หากกำลังทำงานอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เริ่มการทำงาน Mac ของคุณใหม่เมื่อได้รับคำแนะนำ

 1. เปิด ตัวตรวจสอบกิจกรรม
  คุณสามารถใช้ Spotlight (Command-Space) เพื่อค้นหา "ตัวตรวจสอบกิจกรรม" จากนั้นเลือก ตัวตรวจสอบกิจกรรม จากผลการค้นหา
 2. ในหน้าต่าง ตัวตรวจสอบกิจกรรม คลิกแท็บ CPU จากนั้นคลิก ชื่อกระบวนการ ที่ด้านบนของคอลัมน์นั้นเพื่อจัดเรียงรายการตามลำดับตัวอักษร
 3. มองหากระบวนการ "Genieo" เลือก แล้วคลิกปุ่ม บังคับออก (x) ที่มุมซ้ายบนของหน้าต่าง
 4. มองหากระบวนการ "InstallMac" เลือกกระบวนการนั้น แล้วคลิกปุ่ม บังคับออก
 5. ออกจากตัวตรวจสอบกิจกรรม
 6. ใช้ ไปที่โฟลเดอร์ เพื่อค้นหาและเอาออก /private/etc/launchd.conf.

เริ่มการทำงาน Mac ของคุณใหม่

ใช้ ไปที่โฟลเดอร์ เพื่อค้นหาและเอาแต่ละรายการเหล่านี้ออก:

/Applications/Genieo

/Applications/InstallMac

/Applications/Uninstall Genieo

/Applications/Uninstall IM Completer.app

/usr/lib/libgenkit.dylib

/usr/lib/libgenkitsa.dylib

/usr/lib/libimckit.dylib

/usr/lib/libimckitsa.dylib

/Library/PrivilegedHelperTools/com.genieoinnovation.macextension.client

~/Library/Application Support/Genieo/

~/Library/Application Support/com.genieoinnovation.Installer/

เริ่มการทำงาน Mac ของคุณใหม่

จากนั้นจึงค้นหาและเอาออก /Library/Frameworks/GenieoExtra.framework.

เริ่มการทำงาน Mac ของคุณใหม่

เลือก Finder > ล้างถังขยะ เพื่อเอาไฟล์ออกเป็นการถาวร

(ไม่บังคับ) เอาไฟล์แอดแวร์อื่นๆ ออก

คุณไม่จำเป็นต้องเอาไฟล์เหล่านี้ออกเพื่อปิดใช้งานแอดแวร์ หากคุณได้เอาไฟล์ออก ให้เอาไฟล์อื่นๆ ที่ลงรายการไว้ในส่วนด้านบนออกก่อน ใช้วิธีเดิมคือ ไปที่โฟลเดอร์ เพื่อค้นหาและเอาแต่ละรายการออก

/Library/LaunchAgents/com.genieo.completer.update.plist

/Library/LaunchAgents/com.genieo.engine.plist

/Library/LaunchAgents/com.genieoinnovation.macextension.client.plist

/Library/LaunchAgents/com.genieoinnovation.macextension.plist

/Library/LaunchDaemons/com.genieoinnovation.macextension.client.plist

/Library/LaunchDaemons/Jack.plist

~/Conduit/

~/Trovi/

~/Library/Caches/com.Conduit.takeOverSearchAssetsMac

~/Library/Caches/com.VSearch.bulk.installer

~/Library/Caches/com.VSearch.VSinstaller

~/Library/LaunchAgents/com.genieo.completer.download.plist

~/Library/LaunchAgents/com.genieo.completer.ltvbit.plist

~/Library/LaunchAgents/com.genieo.completer.update.plist

~/Library/Preferences/com.genieo.global.settings.plist.lockfile

~/Library/Preferences/com.geneio.settings.plist.lockfile

~/Library/Preferences/com.geneio.global.settings.plist

~/Library/Saved Application State/com.genieo.RemoveGenieoMac.savedState

~/Library/Saved Application State/com.VSearch.bulk.installer.savedstate

ไปยัง /Library/LaunchAgents/ โฟลเดอร์และค้นหาไฟล์ที่ชื่อ com.*.agent.plist. เครื่องหมายดอกจัน (*) อาจเป็นคำใดก็ได้ ซึ่งรวมถึง "Apple" ด้วย ตัวอย่าง: com.midnight.agent.plist. ย้ายไฟล์ไปที่ถังขยะ

ไปยัง /Library/LaunchDaemons/ โฟลเดอร์และมองหาไฟล์ที่ชื่อ com.*.daemon.plist และไฟล์ที่ชื่อ com.*.helper.plist. เครื่องหมายดอกจัน (*) อาจเป็นคำใดก็ได้ แต่จะเป็นคำเดียวกันที่ใช้ในโฟลเดอร์ LaunchAgents ด้านบน ตัวอย่าง: com.midnight.daemon.plist และ com.midnight.helper.plist. ย้ายไฟล์ไปที่ถังขยะ

ไปยัง /Library/Application Support/ โฟลเดอร์และมองหาชื่อไฟล์ที่เป็นคำเดียวที่ใช้ในโฟลเดอร์ LaunchAgents และ LaunchDaemons ด้านบน ตัวอย่าง: midnight. ย้ายไฟล์ไปที่ถังขยะ

เริ่มการทำงาน Mac ของคุณใหม่ จากนั้นเลือก Finder > ล้างถังขยะ เพื่อเอารายการออกเป็นการถาวร