• SupportBanner

เมื่อคุณไม่สามารถเปิดเครื่อง iMac ได้ (iMac Intel-CPU)

     คุณสามารถตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนได้ด้วยตนเอง  เปิดเครื่องแล้วไม่ติด  ไม่ขึ้นภาพ  ไม่มีแสงที่หน้าจอ  วิธีการเบื้องต้นที่จะสามารถตรวจสอบได้ว่าเครื่องเสียหรือไม่  ดังนี้

1. ตรวจสอบเต้าเสียบว่าใช้งานได้ปกติหรือไม่  หากให้มั่นใจได้ว่าเต้ารับสามารถใช้งานได้จริง  ควรย้ายไปเสียบปลั๊กไฟที่ผนังห้องเพื่อความชัวร์

2. เปลี่ยนสายไฟที่เสียบต่อจากเต้ารับมายังเครื่อง iMac ของท่าน  หากมั่นใจว่าสายไฟใช้ได้ชัวร์  ไปขั้นตอนต่อไป

3. ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วง  เช่น ปริ๊นเตอร์ สาย USB ต่างๆ  ให้หมด

4. กดปุ่ม Power ค้างไว้ 10 วินาที แล้วปล่อย  แล้วกดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องอีกครั้งดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง  หากยังไม่สามารถเปิดเครื่องได้

5. Reset SMC

6. ถอดสายไฟจากนั้นถอดแรมออกจากเครื่องแล้วเสียบปลั๋กกลับเข้าไปอีกครั้ง  กดปุ่มเปิดเครื่องอีกครั้ง  หากไม่มีเสียงดัง ติ๊ดๆๆ แสดงว่า

  • ไฟไม่เข้าเครื่อง
  • Power Supply เสีย
  • MainBoard เสีย

จากขั้นตอนที่แนะนำมาทั้งหมดนี้แล้ว  เป็นการตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนนำเครื่องเข้ารับบริการตรวจเช็คซ่อมแซมต่อไป  สาเหตุส่วนใหญ่อาจเกิดมาจากหัวเสียบกับเต้ารับไฟฟ้า  ไม่สัมผัสกัน  เลยทำให้ไม่สามารถเปิดเครื่องได้  ให้คุณลองหาสายไฟเส้นใหม่มาลองเสียบดูก่อนเพื่อตรวจเช็คให้มั่นใจได้ว่า  ไม่ได้เกิดจากการที่สายไฟไม่สามารถนำไฟเข้าตัวเครื่องได้