• SupportBanner

การสะท้อน AirPlay ช่วยให้คุณส่งสิ่งที่อยู่บนหน้าจอ Mac ไปยัง HDTV แบบไร้สายด้วย Apple TV

 

ข้อกำหนดสำหรับการสะท้อน AirPlay ใน OS X

Apple TV

 • Apple TV (รุ่นที่ 2 หรือใหม่กว่า) ที่มี การอัพเดทซอฟต์แวร์ v5.0 หรือใหม่กว่า
 • AirPlay ที่เปิดอยู่ ในเมนู การตั้งค่า ของ Apple TV 

Mac ที่รองรับ

การสะท้อน AirPlay ใน OS X จะใช้ประโยชน์ของฮาร์ดแวร์ที่เข้ากันได้ของ Mac รุ่นล่าสุดต่างๆ เพื่อนำส่งอัตราความเร็วในการแสดงภาพเคลื่อนไหวที่สูงในขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุดของระบบ Mac รุ่นต่างๆ ต่อไปนี้รองรับการสะท้อน AirPlay เมื่อใช้ OS X Mountain Lion หรือใหม่กว่า:

 • iMac (กลางปี 2011 หรือใหม่กว่า)
 • Mac mini (กลางปี 2011 หรือใหม่กว่า)
 • MacBook Air (กลางปี 2011 หรือใหม่กว่า)
 • MacBook Pro (ต้นปี 2011 หรือใหม่กว่า)
 • Mac Pro (ปลายปี 2013 หรือใหม่กว่า)

ฉันมี Mac รุ่นใด

 • วิธีระบุ MacBook Air ของคุณ
 • วิธีระบุรุ่น MacBook Pro
 • วิธีระบุรุ่น iMac
 • วิธีระบุรุ่น Mac mini

เครือข่าย

การสะท้อน AirPlay ต้องใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi (802.11 a/g/n) หรือการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตไปยังเครือข่ายภายในเดียวกันกับที่ Apple TV ของคุณใช้

การเปิดและปิดการสะท้อน AirPlay

หาก Mac ของคุณรองรับการใช้ Apple TV ให้เป็นจอแสดงผล เมนู AirPlay จะปรากฏในแถบเมนูเมื่อ Apple TV อยู่บนเครือข่ายเดียวกัน ไอคอนเมนูการสะท้อน AirPlay จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเมื่อการสะท้อน AirPlay เปิด (ปุ่ม Airplay)

เมนู Airplay 

คุณสามารถเปิด Airplay ใน การตั้งค่าระบบ > จอแสดงผล ได้เช่นกัน:

 • ใน Mavericks เลือก จอแสดงผล AirPlay

  การตั้งค่า Mavericks
   
 • ใน Mountain Lion เลือกการสะท้อน AirPlay 

  การตั้งค่า Mountain Lion

หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นตัวเลือก จอแสดงผล AirPlay หรือ การสะท้อน AirPlay ในบานหน้าต่าง จอแสดงผล ของ การตั้งค่าระบบ แสดงว่ารุ่น Mac ของคุณไม่รองรับคุณลักษณะนี้

หากต้องการปิด AirPlay ให้เลือก "ปิด AirPlay" ในเมนู AirPlay หรือจากบานหน้าต่าง จอแสดงผล ของ การตั้งค่าระบบ คุณสามารถกดปุ่ม เมนู บนรีโมท Apple TV เพื่อปิดเซสชั่น AirPlay ปัจจุบันได้เช่นกัน 

การปรับคุณภาพของภาพให้เหมาะสม

โหมดการปรับความละเอียด

คุณสามารถเลือกโหมดการปรับความละเอียดได้สองโหมด ซึ่งให้คุณเลือกจอแสดงผลที่ให้ภาพดีที่สุด เมื่อเปิดการสะท้อน AirPlay เลือกตัวเลือกที่อยู่ใต้ "ปรับขนาดเดสก์ท็อปเป็น:" ในเมนูพิเศษของการสะท้อน AirPlay

การเลือกจอแสดงผลจากเมนู

 • ปรับขนาดเดสก์ท็อปเป็น: Apple TV
  การสะท้อน AirPlay จะเปลี่ยนความละเอียดของเดสก์ท็อปให้ตรงกับ Apple TV มากที่สุด ทำให้ภาพในอัตราส่วน 16:9 แสดงเต็มหน้าหน้าจอ HDTV การตั้งค่าแบบนี้จะให้ภาพที่คมชัดที่สุดบน HDTV อัตราส่วนภาพ และ/หรือ ความละเอียดของจอแสดงผลในตัวของ Mac อาจเปลี่ยนไปเพื่อให้สอดคล้องกับ Apple TV
 • ปรับขนาดเดสก์ท็อปเป็น: Mac เครื่องนี้
  การสะท้อน AirPlay จะขยายเนื้อหาของเดสก์ท็อปให้พอดีกับ Apple TV โดยไม่เปลี่ยนความละเอียดของจอ Mac ของคุณ ใช้การตั้งค่านี้เพื่อให้ได้ภาพคมชัดที่สุดบนจอ Mac ของคุณ ภาพที่แสดงอาจไม่เต็มหน้าจอ HDTV ขึ้นอยู่กับรุ่น Mac ของคุณ

 

การแก้ไขปัญหาการสะท้อน AirPlay

หากคุณไม่เห็นตัวเลือกการสะท้อน

หาก Mac และ Apple TV ของคุณอยู่บนเครือข่ายเดียวกัน แต่เมนูการสะท้อน AirPlay ไม่ปรากฏขึ้นApple TV ของคุณอาจอยู่ในโหมดพักเครื่อง ซึ่งสามารถปลุกได้โดยกดปุ่มบนรีโมท Apple TV ของคุณ หลังจากนั้นสองสามวินาที เมนูพิเศษของการสะท้อน AirPlay จะปรากฏขึ้น หากคุณยังไม่เห็นตัวเลือกตามที่คาดไว้ ให้ตรวจสอบว่า Apple TV ติดตั้ง การอัพเดทซอฟต์แวร์ ล่าสุดแล้ว และตรวจสอบว่าคุณได้เลือกตัวเลือก "แสดงตัวเลือกการสะท้อนในแถบเมนูเมื่อพร้อมใช้งาน" ในบานหน้าต่าง จอแสดงผล ของ การตั้งค่าระบบแล้ว

ตัวเลือกการสะท้อนใน Mavericks
 

หากแถบเมนูหรือ Dock ถูกครอบตัด

HDTV บางรุ่นมีกรอบที่กินเนื้อที่หน้าจอเล็กน้อย ทำให้มีการครอบตัดภาพของ HDTV ที่แสดงรายละเอียดสูงสุดไปเล็กน้อย การสะท้อน AirPlay อาจทำการปรับขนาดของภาพโดยอัตโนมัติ เพื่อไม่ให้เกิดการครอบตัด แล้วแต่รุ่นของ HDTV  หากคุณใช้ OS X Mountain Lion หรือใหม่กว่า และคุณเห็นการครอบตัดแถบเมนูหรือ Dock เมื่อใช้การสะท้อน AirPlay ให้สลับเปิดปิดตัวเลือกตัวแก้ไขโอเวอร์สแกนในการตั้งค่าจอแสดงผล

ตัวเลือกโอเวอร์สแกนในการตั้งค่าระบบจอแสดงผล

ลดการประมวลผลหลังแสดงภาพวิดีโอ

 

HDTV มักใช้การเสริมคุณภาพของรูปภาพ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการแสดงผลของแหล่งเนื้อหาภาพยนตร์และวิดีโอ ในบางกรณี การเสริมคุณภาพดังกล่าวอาจทำให้แสดงภาพวัตถุคมชัดเกินไป เมื่อแสดงบนเดสก์ท็อป Mac HDTV บางรุ่นมีการตั้งค่าในตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือปิดใช้งานการเสริมคุณภาพสำหรับการใช้งานกับคอมพิวเตอร์ (โหมดคอมพิวเตอร์ การนำเสนอ หรือเกม) ไม่เช่นนั้น คุณอาจใช้การควบคุมความคมชัด การเสริมรายละเอียดและการลดสัญญาณรบกวน เพื่อปรับการแสดงผลของเดสก์ท็อป Mac ให้เหมาะสมที่สุดได้ โปรดอ่านคู่มือ HDTV ของคุณ สำหรับคำแนะนำในการตั้งค่าที่เหมาะสมในการใช้งานกับคอมพิวเตอร์

การตั้งค่าความปลอดภัยของไฟร์วอลล์

หากคุณใช้ไฟร์วอลล์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าตัวเลือกความปลอดภัยของไฟร์วอลล์ต่อไปนี้ให้อนุญาตการสะท้อน AirPlay ให้ทำงาน:

 1. เลือก การตั้งค่าระบบ จากเมนู Apple ()
 2. คลิก ความปลอดภัยและความเป็นส่วนต้ว แล้วคลิก ไฟร์วอลล์
 3. คลิกไอคอนล็อก เพื่อปลดล็อกในกรณีที่ล็อกไว้ จากนั้น พิมพ์ชื่อผู้ดูแลระบบและรหัสผ่าน
 4. คลิกตัวเลือกไฟร์วอลล์
 5. เลิกเลือก (เลิกทำเครื่องหมาย) กล่องกาเครื่องหมาย " กั้นการเชื่อมต่อเข้าทั้งหมด"
 6. เลือก (ทำเครื่องหมาย) กล่องกาเครื่องหมาย “อนุญาตซอฟต์แวร์ที่ได้รับการลงนามให้รับการเชื่อมต่อขาเข้าโดยอัตโนมัติ”