• SupportBanner

เรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi บน Mac ของคุณ

 

OS X Mountain Lion v10.8.4 หรือใหม่กว่า

ใช้แอปพลิเคชั่นการวินิจฉัยสัญญาณไร้สายที่มีอยู่ใน OS X Mountain Lion v10.8.4 และใหม่กว่า เพื่อระบุและแก้ปัญหา Wi-Fi สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เกี่ยวกับการวินิจฉัยสัญญาณไร้สาย


OS X v10.7 Lion และ Mac OS X v10.6

หมายเหตุ: ภาพหน้าจอและตัวเลือกเมนูเฉพาะในบทความนี้ใช้ได้กับ OS X Lion v10.7 และใหม่กว่า แนวคิดนั้นเป็นแนวคิดเดียวกับ Mac OS X v10.6 Snow Leopard ยกเว้น AirPort จะปรากฏแทนที่ Wi-Fi ในที่ต่างๆ เช่นบานหน้าต่างเครือข่ายของการตั้งค่าระบบ

สิ่งที่ต้องจัดเตรียม

อันดับแรก ระบุว่าปัญหาคืออะไร การทราบว่าสิ่งที่ผิดพลาดคืออะไรจะช่วยให้คุณสามารถระบุขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องได้

 1. ปัญหาเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ Wi-Fi มากกว่าหนึ่งเครื่องหรือไม่
  • ปัญหา Wi-Fi อาจมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่มีปัญหาหรืออาจมีความเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายนั้น โดยปกติแล้ว หากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครื่องอื่นๆ (เช่น Apple TV หรือ iPhone) สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีปัญหา แสดงว่าเราเตอร์ Wi-Fi ของคุณก็น่าจะไม่มีปัญหา
  • หากคุณมีอุปกรณ์ Wi-Fi เครื่องเดียว ให้อ่านบทความนี้ต่อ
 2. ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุด
  • ติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่มีสำหรับ Mac ของคุณ
  • หากคุณใช้เราเตอร์ Wi-Fi ของบริษัทอื่นๆ ให้ตรวจสอบกับผู้ผลิตเพื่อยืนยันว่าคุณได้ติดตั้งเฟิร์มแวร์ล่าสุดแล้ว หากมีการอัปเดต ให้ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์
  • เมื่อต้องการระบุว่าเฟิร์มแวร์สถานีฐาน Wi-Fi ของ Apple ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือไม่ โปรดดูการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณ
 3. ตรวจสอบการเชื่อมต่อของคุณ
  • ปัญหาเครือข่ายบางอย่างอาจมาจากสายที่หลวมหรือหลุด ตรวจสอบว่าสายอีเธอร์เน็ตและสายไฟที่เชื่อมต่อระหว่างโมเด็มของคุณและเราเตอร์ Wi-Fi ของคุณเชื่อมต่อถูกต้อง การตรวจสอบว่าอุปกรณ์เช่น เราเตอร์และโมเด็มเปิดอยู่ การถอดสายและค่อยๆ เสียบสายอีเธอร์เน็ตใหม่ และ/หรือการเปลี่ยนสายอีเธอร์เน็ตที่เสียหายอาจสามารถแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องทำการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมได้
 4. ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้การตั้งค่าที่แนะนำสำหรับอุปกรณ์ของคุณ
 5. รีสตาร์ทอุปกรณ์เครือข่ายของคุณ
  • การปิดโมเด็มหรือเราเตอร์เป็นเวลาสองสามวินาทีจากนั้นเปิดใหม่อาจแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายได้โดยไม่ต้องแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม หากคุณใช้บริการโทรศัพท์ผ่าน ISP ของคุณ การหมุนเวียนพลังงานโมเด็มของคุณอาจเป็นการขัดจังหวะบริการดังกล่าว คุณอาจต้องติดต่อ ISP ของคุณเพื่อให้กู้คืนบริการโทรศัพท์ของคุณ ถ้ามีการรีเซ็ตหรือปิดโมเด็มของคุณ ตรวจสอบว่ามีวิธีการอื่นในการติดต่อ ISP ของคุณ (เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าในการเรียกคืนบริการอินเตอร์เน็ตหรือโทรศัพท์

การแก้ไขปัญหา

คลิกลิงก์วิธีแก้ปัญหาที่ปรากฏด้านล่างอาการของ Wi-Fi

อาการ: Mac ของฉันไม่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

 • เว็บเพจไม่เปิดใน Safari หรือเว็บเบราว์เซอร์อื่น หน้าเหล่านี้อาจว่างหรือคุณอาจได้รับการเตือนว่า "คุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต"
 • แอปพลิเคชั่นอินเทอร์เน็ตเช่น Mail, iChat หรือ App Store ไม่สามารถเชื่อมต่อกับบริการได้

หมายเหตุ: เราเตอร์อาจถูกกำหนดค่าให้อนุญาตบริการบางอย่างใช้อินเทอร์เน็ต (เช่น Mail) ได้ขณะป้องกันไม่ให้บริการอื่นๆ ใช้อินเทอร์เน็ตได้ (เช่น เว็บเบราว์เซอร์) หากคุณไม่แน่ใจว่าเครือข่ายของคุณถูกกำหนดค่าในลักษณะนี้หรือไม่ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ หากเครือข่ายของคุณไม่ถูกกำหนดค่าในลักษณะนี้และแอปพลิเคชั่นอินเทอร์เน็ตบางอย่างทำงาน และบางอย่างไม่ทำงาน แสดงว่าปัญหาอาจมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ

วิธีแก้ไข

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถใช้งานออนไลน์ได้

 1. ตรวจสอบว่า Wi-Fi เปิดอยู่

  Mac OS X จะอนุญาตให้คุณปิดการ์ด Wi-Fi (AirPort) ของคุณอย่างสมบูรณ์ในกรณีที่คุณไม่ต้องการใช้ บางครั้ง การ์ด Wi-Fi อาจถูกปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ หากอินเทอร์เฟซ Wi-Fi ของคุณเปิดอยู่และเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เมนู Wi-Fi จะเป็นตัวหนา เมนู Wi-Fi จะอยู่ที่มุมขวาบนของหน้าจอ

  แถบเมนู AirPort

  หากเมนูของคุณมีลักษณะเหมือนด้านลน แสดงว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย Wi-Fi ให้ไปยังขั้นตอนที่ 2 ด้านล่าง

  หาก Wi-Fi ปิดอยู่ ให้เลือก เปิด Wi-Fi จากเมนู

  หมายเหตุ: หากเมนู Wi-Fi มีเครื่องหมายตกใจ โปรดดูบทความนี้

  หากไอคอนไม่ปรากฏในแถบเมนู ให้เลือก การตั้งค่าระบบ จากเมนู Apple คลิกไอคอน เครือข่าย จากนั้นเลือก Wi-Fi ทำเครื่องหมายในช่องถัดจาก "แสดงสถานะ Wi-Fi ในแถบเมนู"

  หากอินเทอร์เฟซ Wi-Fi ของคุณไม่ปรากฏในการตั้งค่าระบบ แสดงว่าคุณจะต้องตรวจสอบว่าการ์ด Wi-Fi ของคุณปรากฏใน Mac ของคุณ เริ่มจากสื่อการติดตั้งที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือจาก Recovery HD หากได้ติดตั้ง OS X Lion คอมพิวเตอร์ของคุณควรสามารถเข้าถึงเครือข่ายที่ใช้งานได้

 2. หากคุณยังไม่สามารถใช้งานออนไลน์ได้ ให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ถูกต้อง

  เครือข่าย Wi-Fi ของคุณควรอยู่ในรายการในเมนู Wi-Fi เครือข่าย Wi-Fi ที่ Mac ของคุณเชื่อมโยงจะถูกเลือกดังแสดงด้านล่าง:

  เลือกเครือข่ายของคุณหากยังไม่ได้เลือก หากเครือข่าย Wi-Fi ของคุณมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน คุณจะถูกพร้อมท์ให้ป้อนรหัสผ่านดังแสดงด้านล่าง

  การรับรองความถูกต้องของ AirPort

  หมายเหตุ: หากคุณไม่ทราบรหัสผ่านของเครือข่ายของคุณ คุณจะต้องติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ/เจ้าของเครือข่าย คุณอาจต้องกำหนดค่าเราเตอร์ของคุณเพื่อกำหนดรหัสผ่านสำหรับเครือข่าย

  เครือข่าย Wi-Fi ของคุณอาจไม่สามารถมองเห็นได้ในรายการ หากเครือข่ายปิดอยู่ เครือข่ายจะไม่ประกาศชื่อเครือข่าย ในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ให้เลือก เข้าร่วมเครือข่ายอื่น จากเมนู Wi-Fi คุณจะถูกพร้อมท์ให้ป้อนชื่อเครือข่ายและการตั้งค่าความปลอดภัย

  การรับรองความถูกต้องเครือข่ายที่ปิดของ AirPort

  ป้อนชื่อของเครือข่ายของคุณแล้วเลือก ความปลอดภัย ที่เครือข่ายของคุณใช้

  หากเครือข่ายของคุณยังไม่สามารถมองเห็นได้ในรายการเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ แสดงว่าเครือข่ายอาจกำลังใช้ Wi-Fi มาตรฐานที่ใช้งานร่วมกันไม่ได้ Mac ส่วนใหญ่จะรองรับ Wi-Fi มาตรฐานทั่วไปทั้งหมด วิธีตรวจสอบว่ามาตรฐานใดบ้างที่ Mac รองรับ ใช้ ยูทิลิตี้เครือข่าย ตั้งค่าอินเทอร์เฟซเครือข่ายเป็น Wi-Fi แล้วตรวจสอบข้อมูลที่อยู่หลัง "รุ่น:"

 3. หากคอมพิวเตอร์ของคุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ถูกต้องแล้วแต่คุณยังไม่สามารถใช้งานออนไลน์ได้ คุณควรตรวจสอบการตั้งค่า TCP/IP ในบานหน้าต่าง เครือข่าย ของการตั้งค่าระบบ
  1. เลือก การตั้งค่าระบบ จากเมนู Apple
  2. เลือก เครือข่าย จากเมนู มุมมอง
  3. เลือก Wi-Fi จากนั้นคลิกปุ่ม ขั้นสูง ในมุมซ้ายล่างของหน้าจอ
  4. เลือกแท็บ TCP/IP จากด้านบนของหน้าจอ
  5. หน้าต่างของคุณควรมีลักษณะดังนี้ (การกำหนดค่า IPv4 ของคุณอาจแตกต่างและที่อยู่ IPv4 จะแตกต่างอย่างแน่นอน):

    

  6. หากไม่มีที่อยู่ IPv4 ปรากฏอยู่ หรือหากที่อยู่ IP เริ่มด้วย "169.254.xxx.xxx" ให้คลิก "ต่ออายุการเช่าช่วงเวลา DHCP"
  7. สอบถามผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเพื่อระบุการตั้งค่า TCP/IP ที่ถูกต้องสำหรับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ หากไม่มีการตั้งค่า TCP/IP ที่ถูกต้องแล้ว คอมพิวเตอร์ของคุณจะไม่สามารถใช้งานออนไลน์ได้ 
  8. หากการตั้งค่า TCP/IP ของคุณปรากฏว่าถูกต้องแล้ว คอมพิวเตอร์ของคุณยังไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ให้ตรวจสอบแท็บ DNS ดูแท็บนี้ด้านล่าง DNS คือบริการอินเทอร์เน็ตที่จะแปลที่อยู่ IP ให้เป็น URL และในทางกลับกัน การกำหนดค่า DNS จะอนุญาตให้คอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับ www.apple.com โดยไม่ต้องป้อนที่อยู่ IP เฉพาะของเซิร์ฟเวอร์ Apple

  9. คุณอาจต้องติดต่อ ISP ของคุณสำหรับที่อยู่ DNS หรือใช้ DNS ที่ผู้ให้บริการสาธารณะให้ไว้ เมื่อต้องการเพิ่มที่อยู่ DNS ใหม่ เพียงคลิกปุ่ม + แล้วป้อนที่อยู่ IP สำหรับ DNS นั้น
    
 4. ลองเชื่อมต่อกับเราเตอร์ของคุณผ่านอีเธอร์เน็ต หาก Mac ของคุณมีอีเธอร์เน็ต เชื่อมต่อสายอีเธอร์เน็ตโดยตรงกับเราเตอร์ Wi-Fi ของคุณจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
 5. ตรวจสอบช่วงไปยังเราเตอร์ Wi-Fi และลดการรบกวน หากคอมพิวเตอร์ของคุณไกลจากเราเตอร์ Wi-Fi เกินไปหรือสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณมีการรบกวน Wi-Fi มากเกินไป คอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่สามารถตรวจจับเครือข่าย Wi-Fi อย่างถูกต้องได้ วิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบขีดจำกัดของช่วงกับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณคือการย้ายคอมพิวเตอร์ของคุณหรือเราเตอร์ Wi-Fi ของคุณให้ใกล้กันมากขึ้นแล้วตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ (เช่น ผนัง ตู้ เป็นต้น) ระหว่างเราเตอร์และคอมพิวเตอร์ของคุณ

  โปรดดู แหล่งที่อาจรบกวนสัญญาณไร้สาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรบกวน สาเหตุ และวิธีแก้ไข

 6. ลองเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi อื่น

  หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีอาการเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi อื่น แสดงว่าปัญหาอาจมีความเกี่ยวข้องกับเราเตอร์เครือข่ายหรือ ISP ของคุณ ในกรณีนั้น คุณควรติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์หรือ IPS ของคุณ


อาการ: เครือข่าย Wi-Fi ดูเหมือนทำงานช้า

 • การสตรีมภาพยนตร์อาจข้ามหรือหยุดชั่วคราว
 • iTunes หรือการดาวน์โหลดอื่นๆ อาจใช้เวลานานเกินไปในการดาวน์โหลดให้เสร็จสมบูรณ์
 • เว็บเพจอาจไม่โหลดอย่างรวดเร็ว

วิธีแก้ไข

หากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตช้าบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ยืนยันว่าเครือข่ายของคุณรองรับมาตรฐาน Wi-Fi ที่ถูกต้อง 802.11n จะให้ความเร็ว Wi-Fi ที่เร็วที่สุด มาตรฐานอื่นๆ ก็มีความเร็วเช่นกัน แต่คุณควรยืนยันว่าคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังใช้โปรโตคอลที่เร็วที่สุดที่มีอยู่

 1. กดคีย์ Option ค้างไว้ขณะคลิกเมนู Wi-Fi

  คีย์ Option ของ AirPort

  เส้นโหมด PHY จะแสดงโปรโตคอลที่คอมพิวเตอร์ของคุณใช้ในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi หากโปรโตคอล 802.11 ที่คาดคิดไว้แสดงอยู่ คุณควรตรวจสอบการตั้งค่าของเราเตอร์ Wi-Fi ของคุณ ให้สอบถามผู้ผลิตเราเตอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่า

 2. ปิดใช้งานบริการเครือข่ายอื่นๆ ที่ใช้งานอยู่ บริการเครือข่ายที่ใช้งานอยู่จะใช้แบนด์วิธที่มีอยู่ส่วนหนึ่ง ตัวอย่างของบริการเหล่านี้คือ เซิร์ฟเวอร์ไฟล์ การสตรีมวิดีโอ เกมออนไลน์ และอื่นๆ เมื่อบริการเหล่านี้ใช้งานอยู่ อาจทำให้บริการอื่นๆ ช้าลงได้ ลองปิดแอปพลิเคชั่นเครือข่ายที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อเพิ่มความเร็วของแอปพลิเคชั่นอื่น โปรดทราบว่าคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณอาจมีส่วนทำให้ประสิทธิภาพลดลง หากคุณไม่แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณทำให้ประสิทธิภาพลดลงหรือไม่ ให้ลองปิดหรือยกเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่าย

 3. ใช้การรับรองความถูกต้อง WPA2 หากมี โหมดการรับรองความถูกต้อง WPA2 จะตรงตามมาตรฐานสูงสุดในการใช้งานกับ Wi-Fi และควรใช้เพื่อให้ความเร็วที่ดีที่สุดสำหรับเครือข่าย Wi-Fi รุ่นใหม่ วิธีการรับรองความถูกต้องอื่นๆ อาจลดประสิทธิภาพของเครือข่าย Wi-Fi ของคุณได้ ในการเปลี่ยนวิธีการรับรองความถูกต้องที่เราเตอร์ Wi-Fi ใช้ คุณจะต้องติดต่อผู้ผลิต

 4. ตรวจสอบช่วงไปยังเราเตอร์ Wi-Fi และลดการรบกวน หากคอมพิวเตอร์ของคุณไกลจากเราเตอร์ Wi-Fi เกินไปหรือสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณมีการรบกวน Wi-Fi มากเกินไป คอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่สามารถตรวจจับเครือข่าย Wi-Fi อย่างถูกต้องได้ วิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบขีดจำกัดของช่วงกับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณคือการย้ายคอมพิวเตอร์ของคุณหรือเราเตอร์ Wi-Fi ของคุณให้ใกล้กันมากขึ้นแล้วตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ (เช่น ผนัง ตู้ เป็นต้น) ระหว่างเราเตอร์และคอมพิวเตอร์ของคุณ

  โปรดดู แหล่งที่อาจรบกวนสัญญาณไร้สาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรบกวนและวิธีแก้ไข

 5. ลองเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi อื่น หากคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานตามปกติเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi อื่น แสดงว่าปัญหาอาจมีความเกี่ยวข้องกับเราเตอร์เครือข่ายหรือ ISP ของคุณ ในกรณีนั้น ให้ติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์หรือ IPS ของคุณ


อาการ: การเชื่อมต่อเครือข่ายหลุดอย่างไม่คาดคิด

 • Mac ของคุณอาจไม่เชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องกับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณอย่างน่าเชื่อถือได้
 • Mac ของคุณอาจหยุดเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตขณะใช้งาน

วิธีแก้ไข

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้หากคอมพิวเตอร์ของคุณหลุดจากการเชื่อมต่อจากเครือข่าย Wi-Fi อย่างไม่คาดคิด

 1. ตรวจสอบช่วงไปยังเราเตอร์ Wi-Fi และลดการรบกวน

  หากคอมพิวเตอร์ของคุณไกลจากเราเตอร์ Wi-Fi เกินไปหรือสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณมีการรบกวน Wi-Fi มากเกินไป คอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่สามารถตรวจจับเครือข่าย Wi-Fi อย่างถูกต้องได้ วิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบขีดจำกัดของช่วงกับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณคือการย้ายคอมพิวเตอร์ของคุณหรือเราเตอร์ Wi-Fi ของคุณให้ใกล้กันมากขึ้นแล้วตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ (เช่น ผนัง ตู้ เป็นต้น) ระหว่างเราเตอร์และคอมพิวเตอร์ของคุณ

  โปรดดู แหล่งที่อาจรบกวนสัญญาณไร้สาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรบกวนและวิธีแก้ไข
 2. ลองเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi อื่น หากคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานตามปกติเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi อื่น แสดงว่าปัญหาอาจมีความเกี่ยวข้องกับเราเตอร์เครือข่ายหรือ ISP ของคุณ ในกรณีนั้น ให้ติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์หรือ IPS ของคุณ

อาการ: หลังจากรีสตาร์หรือปลุกจากการพักเครื่อง คอมพิวเตอร์ของฉันอาจไม่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

 • หลังจากปลุกจากการพักเครื่องหรือเริ่มต้นการทำงาน คอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่แสดงว่ากำลังเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย Wi-Fi
 • หลังจากรีสตาร์หรือปลุกเครื่อง คอมพิวเตอร์ของคุณอาจแสดงว่าได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย แต่ไม่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

 

วิธีแก้ไข

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณต้องการโดยอัตโนมัติ

1. ตรวจสอบการตั้งค่า TCP/IP ของคุณในบานหน้าต่าง เครือข่าย ของการตั้งค่าระบบ คลิกปุ่ม "ต่ออายุการเช่าช่วงเวลา DHCP"

 1. เลือก การตั้งค่าระบบ จากเมนู Apple
 2. เลือก เครือข่าย จากเมนู มุมมอง
 3. เลือก Wi-Fi จากนั้นคลิกปุ่ม ขั้นสูง ในมุมซ้ายล่างของหน้าจอ
 4. คลิกแท็บ TCP/IP จากด้านบนของหน้าจอ
 5. คลิกปุ่ม "ต่ออายุการเช่าช่วงเวลา DHCP"

2. เลือกแท็บ Wi-Fi แล้วดูรายการ เครือข่ายที่แนะนำ ของคุณ

 1. เลือกแต่ละเครือข่ายแล้วคลิกเครื่องหมาย ลบ (-) เพื่อลบเครือข่ายเหล่านั้นออกจากรายการ เครือข่ายที่แนะนำ ของคุณ
 2. คลิก ตกลง แล้วปิดการตั้งค่าเครือข่าย

3. ลบรหัสผ่านของเครือข่ายที่จัดเก็บไว้ของคุณโดยใช้ ยูทิลิตี้การเข้าถึงพวงกุญแจ

 1. เปิดการเข้าถึงพวงกุญแจจาก /แอปพลิเคชั่น/ยูทิลิตี้ หน้าต่างของคุณจะมีลักษณะดังนี้:
 2. ลบรหัสผ่านเครือข่าย AirPort ของคุณจากพวงกุญแจล็อกอิน: เลือกพวงกุญแจ "ล็อกอิน" จากแถบด้านข้างของพวงกุญแจ คลิกคอลัมน์ "ชนิด" เพื่อสั่งรายการพวงกุญแจตามชนิดพวงกุญแจ ลบรายการทั้งหมดของชนิดนั้นออก: "รหัสผ่านของเครือข่าย AirPort"
 3. ลบรหัสผ่านของเครือข่าย AirPort ของคุณออกจากพวงกุญแจระบบ: เลือกพวงกุญแจ "ระบบ" จากแถบด้านข้างของพวงกุญแจ คลิกคอลัมน์ "ชนิด" เพื่อสั่งรายการพวงกุญแจตามชนิดพวงกุญแจ ลบรายการทั้งหมดของชนิดนั้นออก: "รหัสผ่านของเครือข่าย AirPort"

  หมายเหตุ: ขั้นตอนด้านบนจะเป็นการลบรหัสผ่านเครือข่าย Wi-Fi ของคุณออก หากคุณไม่ทราบรหัสผ่าน หรือหากเครือข่ายของคุณไม่ใช้รหัสผ่านเพื่อจำกัดการเข้าถึง คุณควรติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

4. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ

5. เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านของคุณสำหรับเครือข่ายอีกครั้งหากจำเป็น